Zo werkt het Koploperproject

Koplopers Zuidhorn aan het werk onder het genot van heerlijk hapje

Het Koploperproject helpt mkb-bedrijven in 1 jaar tijd duurzamer ondernemen. Het Koploperproject werkt samen met diverse Groninger gemeenten. Per gemeente wordt een Koplopergroep gevormd, bestaande uit 8 tot 15 bedrijven. Ook andere organisaties, zoals de gemeente, woningbouwcorporaties of zorginstellingen doen regelmatig mee. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht, maar hun tijdsbesteding is beperkt en deze verdient zich ruimschoots terug.

Startbijeenkomst


Nadat er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld, vindt er een startbijeenkomst plaats. De deelnemers maken kennis met elkaar en krijgen uitleg over het doel en de uitvoering van het project. 

Nulmeting

Na de startbijeenkomst licht een deskundig adviseur de organisatie of het bedrijf door op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): de nulmeting. Behalve de interne bedrijfsvoering komen in de doorlichting ook de product- en dienstverlening aan bod. Hiervoor wordt onder meer de internationale richtlijn ISO 26000 gebruikt. Verder worden met de Milieubarometer de milieuprestaties en de CO2-footprint van de organisatie bepaald. Op basis van de uitkomsten stelt de adviseur een integraal Duurzaamheidsprofiel op. Daarin staat wat er allemaal al goed gaat, maar ook wat er nog beter kan. Het staat vol met praktische tips en aanbevelingen. Dit is maatwerk per bedrijf, want duurzame innovatie betekent voor een staalbedrijf heel wat anders dan voor een lokale horecaondernemer of een internationaal opererend exportbedrijf. De uitkomsten worden op locatie met de deelnemer doorgenomen en toegelicht.

Concreet aan de slag

Elke Koploper bepaalt zelf met welke aanbevelingen hij of zij aan de slag gaat en maakt hiervoor een praktisch actieplan: de DuOn-Agenda.

Beter communiceren

 

Tenslotte gaan alle deelnemers aan de slag met een opdracht over communicatie: hoe breng ik nu mijn duurzame boodschap over? Dat blijkt een bijzonder nuttige oefening, aangezien de markt hier ook steeds vaker naar vraagt.

Ervaringen, ideeën en kennis uitwisselen

Er vinden gedurende het jaar een aantal bijeenkomsten plaats, waarbij ervaringen, ideeën en kennis worden uitgewisseld met de andere Koplopers. Uit eerdere bijeenkomsten is gebleken dat Koplopers kansen hebben benut om te gaan samenwerken of met elkaar zaken te doen.

Promotie


Voor de deelnemers aan het Koploperproject wordt de nodige promotie gemaakt in zakenbladen en kranten. Ter afronding van veel Koploperprojecten organiseert het Koploperteam een Koplopersymposium waarop de deelnemers hun ervaringen delen met een breed publiek. Op dit symposium wordt de Koploperprijs uitgereikt aan de deelnemer die de communicatieopdracht het meest overtuigend heeft uitgevoerd. Alle Koplopers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Wat gebeurt er na het Koploperjaar?


De doorlooptijd van een Koploperproject is ongeveer een jaar. Daar stopt het niet, want duurzaam ondernemen is een permanent proces. Na dat jaar blijven de Koplopers actief in het Koplopernetwerk. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd die voor de Koplopers interessant zijn. Ook gebeurt het vaak dat de Koplopers zelf contact blijven houden en activiteiten ondernemen.

Nog meer weten?

Op de website van DZyzzion vind je nog veel meer informatie, filmpjes etc.

Download hier de flyer.

Logo Koploperproject Groningen