Zoeken

Koploperproject toekomstbestendige dorpshuizen Zuidhorn afgerond

Noordhorn - 28 september 2019

In 2017 ging een bijzonder Koploperproject van start in de gemeente Zuidhorn (nu Westerkwartier). De gemeente was enthousiast over de eerder uitgevoerde Koploperprojecten met bedrijven en vroeg aan het Koploperteam Groningen om een vergelijkbaar project te doen met dorpshuizen. Alle 13 dorpshuizen deden daaraan mee. Er werd een nulmeting uitgevoerd, ideeën uitgewisseld en praktische uitvoeringsplannen opgesteld. Veel van deze plannen zijn nu in uitvoering of zijn zelfs al afgerond. De projecten variëren van de installatie van zonnepanelen, isolatiemaatregelen en aanbrengen van led-verlichting tot de aanleg van een bootcamp-baan en het aantrekkelijker en functioneler inrichten van de dorpshuizen. Daarmee worden de exploitatiekosten verlaagd en wordt tegelijkertijd de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van het dorpshuis vergroot, waarmee de continuïteit van deze belangrijke voorziening in de dorpen zeker wordt gesteld.

Op 28 september 2019 werd het project in stijl afgerond, door een tour in elektrische auto's langs drie van de deelnemende dorpshuizen: Noordhorn, Den Ham en Lauwerzijl. Wethouder Hielke Westra opende de tour en noemde het een zeer geslaagd project.

De dorpshuisbestuurders en andere betrokkenen konden zelf de auto's uitproberen, onderweg naar de volgende bestemming. Elk dorpshuis gaf een korte presentatie over de manier waarop keuzes zijn gemaakt, de uitvoering van de projecten, de financiering etc. Het was mooi om te zien hoe met de inzet van enthousiaste vrijwilligers enorm veel werk verzet kan worden.

Het Koploperproject toekomstbestendige dorpshuizen is in opdracht van de gemeente Zuidhorn uitgevoerd door het Koploperteam Groningen, bestaande uit Ada Kruiter (CirculairActief), Reina Boels (ReinAdvies) en Jaap de Vries (DZyzzion).

Logo Koploperproject Groningen

 Wat levert het koploperproject op 

Word ook Koploper 

 • positieve publiciteit en vaak nieuwe klanten

 • besparing van tijd en geld door deskundige begeleiding en praktische tools

 • een andere, frisse kijk op de organisatie en op duurzaamheid

 • een degelijke nulmeting: wat doen we al goed en wat kan er beter?

 • inzicht in de CO2 footprint en milieuprestaties

 • inzicht in relevante verplichte besparingsmaatregelen volgens de Wet milieubeheer

 • praktische tips voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering

 • nieuwe ideeën voor innovatie van product- en dienstverlening

 • bewustere keuzes bij inkoop en investeringen

 • kostenbesparingen op onder meer energie, afval en mobiliteit

 • meer betrokkenheid van de medewerkers

 • uitbreiding van uw netwerk en samenwerking met andere bedrijven in de regio

 • aansluiting met het onderwijs

Meer weten? 

Ada Kruiter (contact en coördinatie)

telefoon 06 37 23 63 37

adakruiter@circulairactief.nl

 • Facebook
 • Twitter