Samenwerking Hanzehogeschool Groningen en koploperproject

Met de Koploperprojecten duurzaam ondernemen zijn in de afgelopen jaren in Friesland en Groningen al zo'n 300 bedrijven en organisaties concreet op weg geholpen op toekomstbestendig te gaan ondernemen. Binnenkort gaat het koploperproject ook in Drenthe van start.

In de koploperprojecten worden ook vaak studenten van verschillende Hogescholen en Universiteiten betrokken. In Groningen en Drenthe werken we veel samen met het Lectoraat Duurzaam Financieel Management van de Hanzehogeschool Groningen. In de komende tijd worden in een samenwerking tussen de Hanzehogeschool en het koploperproject praktische tools ontwikkeld waarmee de maatschappelijke impact van duurzame investeringen door bedrijven kunnen worden gemeten.

Studenten van de Hanzehogeschool gaan met het koploperteam mee naar de koploperbedrijven.

Een van de onderwerpen die vaak ter sprake komen is het meten van de maatschappelijke impact van duurzame investeringen door bedrijven. Veel ondernemers kijken in de eerste plaats naar de terugverdientijd. Maar dat is maar een heel beperkt concept. Duurzame investeringen kunnen veel meer voordelen opleveren voor een bedrijf, zoals minder onderhoud, gezondere medewerkers, een beter bedrijfsimago en daardoor wellicht nieuwe klanten. Het is dan ook zinvol om de baten breder te bekijken, bijvoorbeeld volgens de total cost of ownership (TCO) benadering. Of misschien wel de 'total cost of use', als we steeds meer van bezit naar gebruik gaan in de circulaire economie. Duurzame investeringen hebben echter ook nog een maatschappelijke impact. Daar hebben ondernemers, maar ook beleidsmaker vaak helemaal geen zicht op.

Het koploperproject werkt vanaf de start van het project nauw samen met de Hanzehogeschool Groningen. We willen in beeld krijgen wat de echte waarde - dus zowel de financiele als de maatschappelijke waarde - van het koploperproject duurzaam ondernemen.

Samen met enkele docenten en studenten van het Lectoraat Duurzaam Financieel Management, gaat de Hanzehogeschool, samen met het koploperteam daarom in de komende tijd een praktische tool ontwikkelen om de brede impact van duurzame investeringen in beeld te kunnen brengen, zodat ondernemers beter afgewogen keuzes kunnen maken omtrent hun investeringen.

Studenten van de Hanzehogeschool gaan met het koploperteam mee om onderzoek te doen bij de koploperbedrijven. De tool moet ook voor het MKB goed te gebruiken zijn. Daarom worden de wensen, ideeën en ervaringen van Koplopers ook goed meegenomen in dit onderzoek.

Lees hier het bericht op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Het Koploperteam Groningen bestaat uit Jaap de Vries, Reina Boels en Ada Kruiter Everhardus.

#‎duurzaam‬ #mvo #ondernemen #hanzehogeschool #circulaireeconomie

67 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
Logo Koploperproject Groningen