Zoeken

Noorderpoort studenten leren van Koploper Reclycar


Noorderpoort Automotive & Logistiek werkt intensief aan de realisatie van een eigentijds curriculum waarin de student al tijdens de opleiding aan de slag gaat met de laatste innovaties en trends in de mobiliteitssector.

De samenwerking tussen vakopleidingen en regionale bedrijven is hierbij cruciaal.

Het project Autolab is zo’n voorbeeld van samenwerking. Het gaat hierbij om het inpassen van methoden voor de levenscyclusanalyse van de auto.

Duurzame mobiliteit staat hierbij centraal.

Autoborg/Noordlease, Bosch Car Service, Reclycar en Stiba stellen materiaal en werkruimte beschikbaar. Aan de hand van de door studenten gemaakte uitvoeringsplannen wordt er in de Autoborg in Groningen een hybride auto volledig gedemonteerd en de onderdelen uitgestald. Alle onderdelen worden onderworpen aan een onderzoek van herkomst/productie en cradle-to-cradle/recycling. Belangrijk is inzicht te krijgen hoeveel procent voor hergebruik in aanmerking kan komen en serieuze marktwaarde heeft. Bij alle stappen in het project worden de studenten ondersteund vanuit de school en de samenwerkende partijen. Noorden Duurzaam onderschrijft het belang van het project.

Nevendoel van dit project is het zichtbaar maken van de turbulente omstandigheden waarin de Automotive-branche verkeert. Volledig nieuwe concepten zoals de elektrische auto, maar ook innovaties op het terrein van de distributie en demontage alsmede het snel toenemende belang van hergebruik van grondstoffen en de roep om milieuvriendelijk produceren spelen een cruciale rol.

Noorderpoort Automotive & Logistiek bouwt een nieuwe vestiging tussen de autodealers aan de Bornholmstraat 31 in Groningen. Een eigentijds gebouw waarbij intensief met de autodealers en garagebedrijven uit de regio zal worden samengewerkt. Met ingang van het komende studiejaar zal het gebouw in bedrijf zijn.

Bron: HetStreekblad.nl

3 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven
Logo Koploperproject Groningen

 Wat levert het koploperproject op 

Word ook Koploper 

 • positieve publiciteit en vaak nieuwe klanten

 • besparing van tijd en geld door deskundige begeleiding en praktische tools

 • een andere, frisse kijk op de organisatie en op duurzaamheid

 • een degelijke nulmeting: wat doen we al goed en wat kan er beter?

 • inzicht in de CO2 footprint en milieuprestaties

 • inzicht in relevante verplichte besparingsmaatregelen volgens de Wet milieubeheer

 • praktische tips voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering

 • nieuwe ideeën voor innovatie van product- en dienstverlening

 • bewustere keuzes bij inkoop en investeringen

 • kostenbesparingen op onder meer energie, afval en mobiliteit

 • meer betrokkenheid van de medewerkers

 • uitbreiding van uw netwerk en samenwerking met andere bedrijven in de regio

 • aansluiting met het onderwijs

Meer weten? 

Ada Kruiter (contact en coördinatie)

telefoon 06 37 23 63 37

adakruiter@circulairactief.nl

 • Facebook
 • Twitter