Over het project

Het Koploperproject richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en te groeien, door beter in te kunnen spelen op de transities die momenteel gaande zijn richting een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie. Daarom spreken we van toekomstbestendig ondernemen. Dat is dus veel meer dan energie besparen en afval scheiden, want duurzame ondernemers genereren winst voor people, planet en profit.

 

In een Koploperproject gaan ondernemers in kleine groepen hands-on aan de slag met duurzaam ondernemen. Na een grondige nulmeting gaan ze aan de slag met een actieplan en leren beter communiceren. In enkele uitwisselingsbijeenkomsten leren ze ook veel van elkaar. De doorlooptijd is een klein jaar.

 

Deze aanpak heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen door al meer dan 40 projecten succesvol af te ronden, met in totaal bijna 400 deelnemers in meerdere provincies.

 

In de provincie Groningen zijn sinds 2015 al tien Koploperprojecten uitgevoerd met zo’n 100 deelnemers, waaronder twee speciale versies voor dorpshuizen en bedrijven in de voedselketen. Nieuwe projecten staan alweer in de steigers.

 

Het Koploperproject is in eerste instantie gericht op MKB bedrijven. Maar ook andere organisaties als gemeenten, zorg-, onderwijsinstellingen en woningcoöperaties kunnen meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen.

Deelnemers Koploperproject Westerkwartier voor het gemeentehuis in Leek
People, planet en profit bieden kansen voor duurzame innovatie

Toekomstbestendig ondernemen

Logo Koploperproject Groningen